Vad är eFoil

eFoil är en förkortning av electric hydrofoil och är uppbyggt med fem enkla steg som gör det möjligt att flyga fram över vattenytan.

  • Brädan är plattformen man står på
  • Styrelektronik och batteri är placerat i brädan
  • Masten som går ner i vattnet är ca 60 cm
  • Propellerdriven elmotor sitter placerad på masten
  • Vingbladet längst ner på masten skapar lyftkraft över en given hastighet.

Fler artiklar

Är ni redo för företagets coolaste event?